Aktualności

placeholder

Karol Szymanowski in memoriam

15th December, 7 p.m.

Poznań, Aula Nova

programme: F. Chopin, K. Szymanowski