Andrzej Dziadek Piano Music

Andrzej Dziadek Piano Music

Andrzej Jungiewicz – fortepian
Magdalena Lisak- fortepian
Narodowa Orkiestra Polskiego Radia
AP 0215

Utwory fortepianowe stanowią istotną część twórczości Andrzeja Dziadka. Od początku działalności artystycznej wykorzystywał on swe umiejętności pianistyczne jako kompozytor i improwizator. W roku 1991 powstały dwie bagatele na fortepian – dzieło jawnie nawiązujące do tradycji muzyki fortepianowej już samym tytułem, w treści zdradzające przywiązanie do romantycznej tradycji traktowania muzyki jako mowy uczuć. Dziesięć lat późniejszy Nokturn na fortepian (2001) to przykład w pełni wykrystalizowanej techniki “Klanggestalt”. Cały materiał utworu wywodzi się z kilkudźwiękowego szeregu dźwiękowego, który daje początek przebiegom melodycznym i ciągom harmonicznym. Dzwony na fortepian powstały by uświetnić uroczystość poświęcenia nowych dzwonów w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Skomponowane dla Magdaleny Lisak Wariacje na temat “Preludium A-dur” Fryderyka Chopina nie mają nic wspólnego z wirtuozowskim cyklem wariacyjnym. To szereg krótkich, aforystycznych “dopowiedzi”, wyciągających konsekwencje z frapującej logiki harmoniki oryginału.

/opis Producenta/